Etiket arşivi: Çepni Kasabası Sempozyumu

ÇEPNİ KASABASI SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU

SEMPOZYUMUN NEDENİ

Anadolu’nun birTürk yurdu haline gelmesinde en önemli rolü oynamış boylardan biri Çepnililer’dir. 1200’lü yıllarda Anadolu’da birçok bölgeye yayılan Çepnililer’in bir kısmı da bizim kasabamıza yerleşmişlerdir.

O tarihten sonra her geçen gün büyüyen Çepni kasabası 1960’lı yıllarda elektriğin gelmesi, ortaokul ve lise eğitiminin yapılması, makineli tarımın hız kazanması ile 1970 -1980’li yıllarda en görkemli dönemini yaşamıştır.

Diğer taraftan yine 1960’lı yıllarda orta öğretimin kasaba da tamamlanması ve yurt dışına çalışma yollarının açılması ile hem yurt içine yüksek öğretim için, hem de yurt dışına çalışmak çin göçler başlamıştır.

Bu göçler Çepni nüfusunu o kadar geriletmiştir ki, bırakın orta öğretimi, o ünlü ”Çepni İlkokulu” kapanma noktasına gelmiştir. Hatta yasal olarak kasabamız ”köy” statüsüne geçmiştir.
Nüfusun sürekli azalması sorunlarında artmasına neden olmuştur. Ancak diğer taraftan, HER YERDEKİ TÜM ÇEPNİLİLERİN ellerini taşın altına koyma gerekliliğini de ortaya çıkartmıştır.

İşte bu sempozyumda başta kasabamızın içndekiler olmak üzere, yurt içindeki ve dışındaki tüm Çepniller’in bir araya gelerek, bulundukları ortamlarda kasabanın önemli sorunlarını bilimsel bir ortamda tatışmaları ve çözüm önerileri üretmeleri amaçlanmıştır.

T.C.
Gemerek İlçesi
Çepni Belediye Başkanlığı

Değeli Hemşerilerim,

Çepni, cumhuriyetin temelinin atıldığı Sivas’ta, cumhuriyetin aydınlık yüzünün sembolüdür. Çepnili olmak bir onurdur. Herkesin sahip olmak istediği bir ayrıcalıktır.
Dünya değişiyor.
Türkiye’miz değişiyor.
Elbette Çepni’mizdedeğişiyor ve değişmelidir de.
Bu değişim sosyal, kültürel, ekonomik; yani her alanda olmalı.
İçinde yaşadğimiz şartlar artık, kasabamızın sorunlarını seçimden seçime gündeme getürip çözüm arama yerine; uzun vadeli kesintiye uğramayam ve bilimsel temellere oturan bir değişim ve gelişim politikası uygulamamızı zorunlu kılmaktadır.
Bu temelde, 28 – 29 temmuz da kasabamızda kapsamlı bir sempozyum yapacağız.
Bu sempozyumda ” Sempozyumun Nedeni” başliğı altında işaret etttiğimiz gibi belediyemizi, beldemizi ilgilendiren, ilgilendirecek olan bütün konuları bilimsel olara tartışacak, gelişim ve değişimin, söylemden eyleme geçiş yollarını tesbite çalışacağız.
Gündemimize aldığımız konularda kasabamızın yetiştirdiği aydınlarımızın katılımve sunumlarını bekliyoruz.
Çağdaş yönetim ortak akılla yönetimdir.Bu nedenle, Çepni ile ilgili konularda karar alırken tüm hemşerilerimin katkısına ihtiyaç duymaktayım.
Unumayalım ki bizler, nereye gidersek gidelim, nerede nasıl yaşarsak yaşayalım, dün Çepniliydik, bugün Çepniliyiz, yarın da Çepnili olacağiz ve kalacağız.

Saygılarımla.

Hurşit İmren
Çepni Belediye Başkanı

Sempozyum öncesi hazırlık çalışmaları:

Böyle bir sempozyomun ön hazırlık çalışmalarıda içerik kadar önemlidir. Arkadaşlar, özellikle Yusuf Yıldırım, Hasan Karabulut ve Ferit Taşdemir’in emeklerini burada belirtmeliyiz.
Aşağıda o çalışmaların fotoğraflarını göreceksiniz.

SEMPOZYUM
Açılış konuşması: Prof.Dr. Muzaffer Yücel ( Çukurova Üniversitesi )

Adnan Tezcan (Gemerek Kaymakamı)

  1. Oturum: 28 Temmuz 2010
    Oturum başkanı: Prof. Dr. Muzaffer Yücel

Ferit Taşdemir ( Tarihci ): Çepni Kasabası Tarihi.

Mehmet Yıldırım ( Ziraat Yüksek Müh. ): Çepni Etnografya Galerisi

Sabit İmren ( Turizm Rehberi ): Tanıtım ve Turizm

  1. Oturum
    Oturum başkanı: Ali Körpınar

Erdin Fırat ( Öğretmen ): Çepni’nin Sosyal Yapısı ve Değişimi.

Mustafa Ural ( Öğretmen ): Çepni’den Yurt İçi ve Yurt Dışı Göçler.

Niyazi Doğan ( Öğretmen ) : Eğitim Sorunları

Çimen Özden( Öğretmen ): Eğitim Sorunları

3.Oturum
Oturum başkanı: Emrah Pınarbaşı

Prof. Muzaffer Yücel: Çepni ve Çevre Sorunların

Satılmış Başkavak ( Sendikacı ): Hidroelektrik Santralı ( HES ) ve Etkileri

Ömer Kılıç ( Çepni Bel. Fen Memuru ): Çepni’nin Altyapı Sorunların

Mehmet Yıldırım ( Ziraat Yüsek Müh.): Tarımsal Sorunlsrımızve Organik Tarım.

  1. Oturum / 29. Temmz 201
    Oturum başkanı: Mehmet Yıldırım

İsmet Yılmaz (Orman Yüksek Müh.): Ormancılık ve Ağaçlandırma, İklim Değişikliği, Sel ve Taşkınlar.

Doç. Dr. Orkun Demiral ( Kayseri Üniversitesi ): Çepni’ ve Çevresinde Hayvancılık

5.Oturum
Oturum başkanı: Emsalettin Temel
Zerener Dumlupınar
Emsalettin Temel ( Öğretmen ): Sempozyumun analizi.

Hurşit İmren ( Belediye Başkanı ) : Çepni Belediyesinin Plan ve Programları.

KAPANIŞ konuşması: Prof. Dr. Muzaffer Yücel

ÇEPNİ KASABASI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU
28-29 Temmuz 2010, ÇEPNİ

SONUÇ BİLDİRGESİ

1- Çepni tarihi ile ilgili ayrıntılı araştırmalar yapılarak kasabanın tarihi değeri ve geçmişi ortaya konulmalıdır.
2- Çepni Kasabasının tarihi, kültürel ve sanatsal değerini ortaya koymak, sergilemek ve gelecek kuşaklara aktarmak için bir Etnografya Galerisi yapılmalıdır.
3- Kasabanın tarihi ve turizm potansiyeli uzmanlar tarafından değerlendirilerek çevre yerleşimlerle birlikte bir “turizm bölgesi, cazibe merkezi” ilan edilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
4- Kasaba insanının sosyal ilgileri ve ilişkileri artırılmalıdır. Ayrıca kasaba insanı özellikle tarım ve hayvancılık konusunda kasabanın yetişmiş insanlarıyla gerek yüz yüze gerek sanal ortamda haberdar edilmeli, irtibat sağlanmalıdır.
5- 1800 Çepnili yurtdışında yaşamaktadır. Bunların 1500’ü Almanya’da yaşamaktadır. Yurtdışı göçleri kasabaya ekonomik artı sağlamakla birlikte nüfus açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Yurtdışındaki emeklilerimizin Çepni’ye yerleşmesi konusunda çaba gösterilmelidir.
6- Eğitim alanında nitelikten çok nicelik ile ilgili sorun yaşanmaktadır. Bu sorunun çözümünde idare, öğretmen, öğrenci ve veli arasında uyum sağlanmalı herkes sorumluluk alıp üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.
7- Çepni’de çevre sorunları yönünden özellikle temiz ve yeterli su kullanımı sağlanması ve tarım topraklarını koruyucu önlemlerin alınması için kamu kurumlarından gerekli destekler sağlanmalıdır.
8- HES’in tarımsal sulamada olumsuz etkileri olacağı, ekolojik dengeyi bozacağı tespit edilmiştir. HES konusunda çiftçilerimiz bilinçlendirilmeli, örgütlenmesi, yasal haklarını aramaları sağlanmalıdır.
9- Arıtma tesisi projesi ve kanalizasyon şebekesi yenilenmesi için İller Bankasına yetki verilmiş ve programa alındığı bildirilmiştir. Bu konunun hızlandırılması için girişimlerde bulunulmalıdır.
10- Kaynak kullanımı konusunda yetersizlik olduğu, sulama yönteminin değiştirilmesi (damlama) gerektiği, meraların korunması-ıslah edilmesi gerektiği bilinmekle birlikte daha çok bilgilendirme çalışması yapılmalıdır ve Çepni’de organik tarıma geçilmelidir.
11- Küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması açısından ekolojik dengenin korunması, ağaçlandırma çalışmalarına ve erozyon kontrolüne ağırlık verilmelidir. Kültürel değerlerin korunması için Kaya bölgesinde arkeolojik çalışmalar yapılmalıdır.
12- Kasabada hayvancılık konusunda (büyükbaş-küçükbaş) suni tohumlama yöntemine geçilmeli, ekonomik hayvancılığın ölçütü en az yirmi büyükbaş hayvan olmalı ve hayvan barınakları gerekli uygun koşullara kavuşturulmalıdır.

Düzenleme Kurulu