G.H.V. ÇEPNİ VE ÇEVRESİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ / WUPPERTAL

GHV

Çepni ve Çevresi Yardımlaşma Derneği

Wuppertal

Almanya’ya göçlerin 1960’larda başladığı kabul edilir. Dolayısıle Çepnililer’in de ilk yurt dışı maceraları bu tarihlere kadar uzanır.
İlk gelenlere ”birinci kuşak” diyoruz. ”İkinci kuşak” ise, 1970’lerin sonları ve 1980’ler de gelenlerdir ki bunlar genelde eş durumundan dolayı gelmişlerdir. Eş durmu dediğimiz ”işçi ailesi” demektir.Bunların pasaportlarına Türkiye’de ilginç mühürler vurulurdu. Bir çoğunda ”geçimini dışardan teğmin etmiştir ” mührü vardı. Yine ” ev erkeği ” mühürleride vuruluyordu…


Bu ikinci göç dalgasıyla Wuppertal’de Çepnili sayısı ikiye katlandı ve arkasından çoluk çocuk derken 125 haneli ve yaklaşık 780 nüfuslu bir kitle oluştu. Elbette bu akın veya göç diyelim, yalnız Wuppetal’le sınırlı değil, Almanya’nın her tarafına, Avrupa’nın diğer ülkelerinede yöneldi.
Burada bizim ağırlık olarak üzerinde duracağımız merkez Wuppertal. Merkez demek yanlış olmaz, çünkü yurt dışındaki Çepnililer’in ağırlık olarak yaşadığı ve Çepni ile ilgili olayların koordine edildiği yer burasıdır.
Bu yığılma doğal olarak insanlarda, daha iyi organize olma, bir yerde toplanıp konuşma ve birbirlerine sahip çıkma, kollama isteğini duygusunu da getiriyor. İşte derneğimiz de, 1981’de bu sürecin sonucunda kurulmuştur.
8 Kasım 1981’de Ercihan Erdal başkanlığında, Hilmi Sazak ikinci başkan, Emsalettin Temel sekreter, Nazif Yıldırım üye, (diğer arkadaşları hatırlayamadım ) dernek kuruluşu için yaptıkları başvuru, 6 Ocak 1982’de mahkemece onaylandı ve GHV ( Gegenseitiger Hilfe Vereın e.v. ) Karşılıklı Yardımlaşma Derneği resmen kurulmuş oldu. Yer, Wülfratherstr. 14 a, 42105 Wuppertal.

Eski dernek, Wülfratherstr. 14 a

Yer tutulmadan önce, ”Malatyalıların Kahvesi”nde ki Çepnililer’le yapılan toplantı da sekreter E. Temel derneğin niçin kurulduğunu ve hedeflerin ne olduğunu içeren ”kuruluş bildirisini” okudu.

Böylece derneğimiz yurt dışı ilk Çepni derneği olarak faaliyetlerine başlamış oldu.
Büyük bir heyecan ve benimseme duygusu ile başlayan dernek çalışmalarımız da, 1983 sonunda bir gelişme yaşandı. Dernek başkanı, GHV’ne ait bütün dosyaları sekreter E. Temel’e vererek, GHV’nin kapatıldığını, burasının kendisine ait olduğunu söyleyerek, ” Çepnililer nerde isterlerse orda derneklerini kurabilirler ” dedi.
Bu, 1982′ de kurulan Çepni’ye ait GHV’nin kapatılmasıydı.
Ama yapılanların etik ve yasal olmamasından dolayı, yapılan yasal itirazlar sonucu GHV tekrar yerini alarak, tüzüğünün geçerliliğini ibraz ettirmiş; 23 Ocak 1984’de de yaptığı olağanüstü genel kurulla yeni yönetimini seçmiştir.Yani Çepni ve Çevresi Yardımlaşma Derneği iki defa kurulmuştur ve bugünkü derneğin gerçekte kuruluş tarihi ocak 1984’tür. Seçilen yönetim kurulunun bu olaylardan çıkardığı ders, derneğin bugünlere gelmesin sağlamıştır.
1990 yıllarında mevcut derneğin mekan olarak çalışmalara, değişik aktivitelere yetersizliği görülmüştü. Artık Çepnililerin kendi yerlerini alıp derneksel çalışmalrını orada yapmasının zamanı gelmişti. Çepnililer bunu da başardı. 1992’de 1999 yılına kadar verdiği kararlı ve tutarlı çalışmalar sonucu bugünkü yerimiz mülkiyeti ile alındı

Derneğimizin bir buluşma ve boş zamanları geçirme mekanı olmasının yanısıra asıl amacı; buradaki insanlarımızın eylemsel birlikteliğini sağlamak ve onların hem sorunlarının çözümü, hem de bilgi düzeylerinin gelişimi konusunda çalışmalar yapmak olmuştur. Bu çalışmalardan bazıları:

Dergi çalışmaları

Çepni derneğinin adına, kimliğine ve bilgisine güvenerek ”DAYANIŞMA” adı ile ” Çepni ve Çevresi Yardımlaşma Derneği Bağimsız Yayın Organı” nı çıkarmaya başladı. Dernek çalışmalarının tanıtıldığı, güncel ve genel sorunların anlatıldığı, politik ve sosyal konuların analiz edildiği bir dergi… Son yıllarda çıkartılmıyor. Yönetim kurulları konuyu ciddi olarak tekrar değerlendirmelidir. Dergi, Çepni ve derneğin belgesidir.
Müzik çalışmaları: Dernek çatısı altında her dönem saz, folklör gibi geleneksel çalışmalar, kurslar yapılmıştır. Fakat ilk defa 1993 yılında dernekte üye eşlerinin, çocuklarının, dışardan da isteyenin katıldığı bir koro oluşturulmuştur.Wuppertal ve çevresinde şimdiye kadar kurulan tek ve büyük koro olarak gecelerimizde, değişik yerlerde gösteride bulunarak büyük taktir toplamıştır.

Seminerler ve tartışma günleri

Derneğimizin en önemli özelliklerinden biri çatısı altında her düşüncenin özgürce tartışılabildiğidir.Almanya’ya gelen yazarlarımız, bilim adamlarımız ağırlanmıştır , Prof. Dr. Erdal Ataberk, Fakir Baykurt, İnci Aral, Çetin Önal, Hilmi Yavuz, Prof. Dr. Ergün Aybars, Prof. Dr. Muzaffer Yücel gibi… Ayrıca yönetim kurullarımız da konusunda uzman doktorları davet ederek sağlık konferansları, eğitimcilerimizle de eğitim konferansları düzenlenmiştir.

Prof. Ergün Aybars

Konferans

‘ 21 Yüzyıl Türkiyesi ve Avrupa Birliği”
Hasan Fehmi Güneş
Doğu Perinçek
Prof. Dr. M. Tahir Hatipoğlu.

Prof. Dr. M. Tahir Hatipoğlu, Hasan Fehmi Güneş, Emsalettin Temel, Doğu Perinçek

19.03.2011 Dernek Gecesi, Baybars Uludağ

Dernek üyelerinin kumbara Gecesi,

Bir yanıt yazın